ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία
Εργοστάσιο Ιταλίας: Via Delle Regioni 112/114, 50052 Certaldo (FI) Ιταλία
Tel.: +39 0571/668454, fax: +39 0571/667602

Εργοστάσιο Ελλάδας: ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ, Ιερά Οδός 88, ΤΚ 10447, Βοτανικός, Αθήνα,
Tηλ.: +30 2103487400

Tμήμα Πωλήσεων εσωτερικού: admin-sales@evga.net,
Τηλ.:  210 3487 612 -622, Fax 210 3487 642

Τμήμα Πωλήσεων εξωτερικού: exports@gelatimenne.it ,
Τel.: +30 210 3487447 & +30 210 3487554