ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Γεύσεις Διαθέσιμα μεγέθη Σχήματα Εxtras
SANDWICH Eώς 2 40- 150 ml -Στρογγυλό
-Ορθογώνιο
Πρόσθετα
- Σιρόπι σε ripples

Επικάλυψη
- Σοκολάτα
Γεύσεις Διαθέσιμα μεγέθη Σχήματα Εxtras
STICKLESS Eώς 1 30- 150 ml
-Ορθογώνιο
Πρόσθετα
- Σιρόπι σε ripples

Επικάλυψη
- Σοκολάτα