ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Τύπος

Διαθέσιμα μεγέθη

Σχήματα

Extras

Περιέκτες

~900ml

(έως 2 γεύσεις)

-Ορθογώνιοι πλαστικοί περιέκτες

Πρόσθετα

-Σιρόπι σε ripples (φρούτου / σοκολάτας)

-Dry inclusions

Topping

- Σιρόπι σε ripples (φρούτου / σοκολάτας)

-Dry inclusions

~2000ml

(έως 4 γεύσεις)

-Ορθογώνιοι πλαστικοί περιέκτες

Πρόσθετα

-Σιρόπι σε ripples (φρούτου / σοκολάτας)

-Dry inclusions

5 or 10L

(έως 2 γεύσεις)

-Ορθογώνιοι πλαστικοί περιέκτες

Πρόσθετα

-Σιρόπι σε ripples (φρούτου / σοκολάτας)

-Dry inclusions