ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Γεύσεις  Διαθέσιμα 
μεγέθη 
Extras   
Έως 2
30-300ml
Πρόσθετα
-Σιρόπι σε ripples
(Φρούτου/σοκολάτας)
-Σιρόπι pencil
-Dry inclusion
Topping
-Καπάκι
-Χαρτί
-Πλαστικό
Τελείωμα
-Επίπεδο
-Rosettes