ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Γεύσεις  Διαθέσιμα 
μεγέθη
 
Extras 
Έως 3
110-200ml
750-900ml
Inclusions
-Σιρόπι σε ropples (φρούτου/ σοκολάτας)
-Dry inclusion
Καπάκια
-Χαρτί
-Πλαστικό