ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Sandwich

Γεύσεις  Διαθέσιμα 
μεγέθη 
Extras   
Up to 2
40-150ml
-Στρογγυλό
-Ορθογώνιο
Πρόσθετα
-Σιρόπι σε ripples
(φρούτου/ σοκολάτας)
Επικάλυψη
-Σοκολάτα 
Stickless

Γεύσεις  Διαθέσιμα 
μεγέθη 
Extras   
Up to 1
30-150ml
-Ορθογώνιο
 Πρόσθετα
-Σιρόπι σε ripples
(φρούτου/ σοκολάτας)
Επικάλυψη
-Σοκολάτα