ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Γεύσεις  Διαθέσιμα μεγέθη Σχήματα Extras 
Περιέκτες ~900ml
(έως 2 γεύσεις)
 -Ορθογώνιοι πλαστικοί περιέκτες
πρόσθετα

-Σιρόπι σε ripples (φρούτου/ σοκολάτας)
-Dry inclusions
Topping
-Σιρόπι σε ripples (φρούτου/ σοκολάτας)
-Dry inclusions

~2000ml
(έως 4 γεύσεις)
 -Ορθογώνιοι πλαστικοί περιέκτες
 Πρόσθετα
-Σιρόπι σε ripples (φρούτου/ σοκολάτας
-Dry inclusions

5 or 10L
(έως 2 γεύσεις)
 -Ορθογώνιοι πλαστικοί περιέκτες
 Πρόσθετα

-Σιρόπι σε ripples (φρούτου/ σοκολάτας
-Dry inclusions