Η εταιρία

Προφίλ


Η αποστολή μας


Να είμαστε μια επιχείρηση παραγωγής υψηλής ποιότητας παραδοσιακών ιταλικών προϊόντων, που λειτουργεί σε άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων.

Το όραμά μας


Να διευρύνουμε διεθνώς την επιχείρησή μας, η οποία παράγει υψηλής ποιότητας παραδοσιακά Ιταλικά παγωτά, που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της, στηριζόμενοι στη δημιουργικότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα των ανθρώπων της.