ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο   60g
Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο  26
Κιβώτια ανά παλέτα  168