ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο  75g 
Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο  20
Κιβώτια ανά παλέτα  168