ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο 75g
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο 20
Κιβώτια ανά παλέτα 168