ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο  70g
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  30
 Κιβώτια ανά παλέτα  136