ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο   100g
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  10
 Κιβώτια ανά παλέτα  180