ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο   85g
Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο  24
Κιβώτια ανά παλέτα  156