ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο   50g
Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο  30
Κιβώτια ανά παλέτα  168