ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο   3,2Kg
 Όγκος ανά τεμάχιο  4,75Lt
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  1
 Κιβώτια ανά παλέτα  120