ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο 60g
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο 30
Κιβώτια ανά παλέτα 99