ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο 700g
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο 2
Κιβώτια ανά παλέτα 108