ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο   80g
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  8
 Κιβώτια ανά παλέτα  168