ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο 90g
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο 12
Κιβώτια ανά παλέτα 220