ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο 2x95g
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο 6
Κιβώτια ανά παλέτα 132