ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο 6x35g
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο 12
Κιβώτια ανά παλέτα 88