ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο 3x90g
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο 4
Κιβώτια ανά παλέτα 168