ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο 145 g
Διάρκεια ζωής 18 μήνες
Τεμάχια ανά κιβώτιο 16
Κιβώτια ανά παλέτα 90