ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο 450g
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο 4
Κιβώτια ανά παλέτα 200
Barcode τεμαχίου 800 3621 810050