ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο 50g 
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  30
 Κιβώτια ανά παλέτα  136