ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο 145g 
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  16
 Κιβώτια ανά παλέτα  90