ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο 120g 
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  15
 Κιβώτια ανά παλέτα  189