ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο 80g 
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  10
 Κιβώτια ανά παλέτα  200