ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο 3kg 
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  80
 Κιβώτια ανά παλέτα  160