ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο 3 kg
Διάρκεια ζωής 2 χρόνια
Τεμάχια ανά κιβώτιο 80
Κιβώτια ανά παλέτα 160