ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο 1.8kg 
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  54
 Κιβώτια ανά παλέτα  176