ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο  80γρ 
 Βάρος ανά κιβώτιο  1.87kg
 Διάρκεια ζωής  120 ημέρες
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  20
 Κιβώτια ανά παλέτα  88
 Barcode τεμαχίου  520 1228 231220
 Barcode Κιβωτίου  7 520 1228 231229