ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο 70 γρ. 
 Βάρος ανά κιβώτιο  1,67kg
 Διάρκεια ζωής  120 ημέρες
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  20  
 Κιβώτια ανά παλέτα  88
 Barcode τεμαχίου  520 1228 31565
 Barcode Κιβωτίου  7 520 1228 31564