Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βάρος ανά τεμάχιο  70 γρ. 
Βάρος ανά κιβώτιο  1,67kg
 Διάρκεια ζωής  120 ημέρες
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  20
 Κιβώτια ανά παλέτα  88
 Barcode τεμαχίου  520 1228 32630
 Barcode Κιβωτίου  7 520 1228 232639