ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο  70 γρ. 
 Βάρος ανά κιβώτιο  1,67kg
 Διάρκεια ζωής  120 ημέρες
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  20
 Κιβώτια ανά παλέτα  88
 Barcode τεμαχίου  520 1228 31336
 Barcode Κιβωτίου  7 520 1228 231335