ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος ανά τεμάχιο  10x100gr. 
 Βάρος ανά κιβώτιο  4,65KG
 Διάρκεια ζωής  180 ημέρες
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  4
 Κιβώτια ανά παλέτα 54 
 Barcode τεμαχίου  520 1228 230537
 Barcode Κιβωτίου  7 520 1228 230536