ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο   70g 
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  20
 Κιβώτια ανά παλέτα  154