ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο   75g
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  36
 Κιβώτια ανά παλέτα  132