ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βάρος ανά τεμάχιο   50g
 Διάρκεια ζωής  2 χρόνια
 Τεμάχια ανά κιβώτιο  24
 Κιβώτια ανά παλέτα  130